Giriş YapÜye Ol

Çamur ve Kil Harcı

KERPİÇ DUVAR ÜZERİNE YAPILACAK SIVALAR

Kerrpiç duvar üzerinde dış sıva yapımında, olanaklar sınırlı ise, bu iş için uygunluğu denenmiş toprak türlerinden sıva yapılır ve üzeri kireç badanası ile kaplanır. Sıvada oluşan kılcal çatlakları önlemek amacı ile toprağa ince saman, varsa kıtık, kireç, alçı, alçı- kireç veya çimento katılabilir. Dış yüzeylerde sıvanın kerpiç duvara iyi yapışabilmesi için kerpiç örgüsü sırasında derzlerin bir miktar boş bırakılması yararlı olur. Duvar yerinde döküm yöntemi ile oluşturulmuş ise, çamur bir miktar kuruduktan sonra duvar yüzeyinde mala kenarı veya çengel şeklinde bir demir çubuk yardımı ile oluklar açılır veya kiremit kırıkları, yüzeyde 1 cm kadar kalacak şekilde duvara çakılır. Bu şekilde hazırlanmış olan sıva altı, sıvanın dökülmesini önler. İç yüzeylerde olanaklar varsa kerpiç duvar üzerine, kireç, alçı –kireç karışımı sıva yapılabilir.Sulu hacimlerde (mutfak, banyo ve tuvaletlerde) fayans ve benzeri kaplama yapılacak ise, çimento katkılı bir toprak sıvadan düzgün bir yüzey elde edildikten sonra normal fayans kaplama usulleri uygulanabilir. Olanak varsa fayansların yapıştırma yöntemi ile kaplanması daha uygundur. Fayans ve benzeri kaplamalar, dam örtüsü bittikten bir süre sonra uygulanmalı ve tavan ile en az 2 cm kadar ara bırakılmalıdır.

 

KERPİÇ DUVAR  BAKIM VE ÖNERİLER 

Toprak yapı her yapı gibi, kendine özgü bakım gerektirir. Dış yüzeylerde ve sulu hacimlerde, suyun duvar bünyesine girmesini önleyecek önlemler alınır. Bu amaçla dış cephe sıvasının çatlaksız olması,zamanla oluşacak çatlakların ve sıvadaki yıpranmaların büyümeden onarılması gerekir. Sıva yüzeyi sürekli kireç badanalı tutulmalı veya hazır plastik esaslı, dış etkilere dayanıklı boyalarla boyanmalıdır. Toprak sıva üzerine kireç badana yapılacaksa önce çok sulu badana ile astar yapılmalı daha sonra istenen renk verilmiş badanaya – yağ, tuz, sirke ve varsa plastik tutkal- katılarak duvara sürülmelidir. Dam veya çatıdan gelecek suların duvar yüzeyine çarparak kerpici oymasına kesinlikle engel olunmalıdır.

Subasman seviyesi, zeminden sıçrayacak yağmur sularının sıvaya zarar vermeyeceği yükseklikte yaklaşık 50 cm olmalıdır. (Şekil 11

30 cm kalınlıktaki duvarların yalnız büyük boyutlu Alker kerpiçlerle yapılması daha iyi olur. Bina planlanırken kerpiç boyunun belirli bir katı alınarak ölçülendirilmelidir. Böylece duvar bağlantılarının daha iyi ve kolay yapılması sağlandığı gibi ölçü ayarlamak için gereksiz yere kerpiçlerin kırılması ve zayiatı önlenmiş olur

Elektrik ve temiz su tesisatı boruları için duvarda kanal açılabilir. Gerekli yerlerde sıva altı tesisat yapılabilir. Yalnız bu iş yapılırken ahşap hatılların kesilip, kırılmamasına dikkat edilmelidir